• کد :
Ep.5

ثبت ریپلی برای دمو های تیم میستیک
Submit Replays for Team MYSTIC's Demo

اموزش ثبت ریپلی
Replay Submition Tutorial
تماشا قسمت 4
Watch Episode 4

فرم ثبت ریپلی

Hero Name Player Name Start time Finish time Match Id DO you need HELP ? Description

اگر مدت 8 روز بیشتر از زمان بازی شما گذشته باشد، امکان دانلود ریپلی وجود ندارد. باید ریپلی اپلود شود.
از اپلود سنتر پی کو فایل برای اپلود ریپلی استفاده کنید.

مـنابـع

Source

در زیر به تعداد ریپلی های ارسالی از یک هیرو خاص یک تابوت گذاشته شده
فرم بالا را پر کنید تا اسم هیروی مورد نظر نیز ثبت شود.

meepo

Sent Replays : 4x

lina

Sent Replays : 1x

invoker

Sent Replays : 3x

kunkka

Sent Replays : 2x

axe

Sent Replays : 2x

shadow shaman

Sent Replays : 1x

shadow fiend

Sent Replays : 4x

earth spirit

Sent Replays : 1x

rubick

Sent Replays : 1x

ancient apparition

Sent Replays : 1x

windranger

Sent Replays : 1x

morphling

Sent Replays : 4x

pudge

Sent Replays : 2x

lich

Sent Replays : 1x

techies

Sent Replays : 1x

storm spirit

Sent Replays : 1x

abyssal underlord

Sent Replays : 1x

bloodseeker

Sent Replays : 1x