آموزش ثبت ریپلی

برای اینکه ریپلی های خود را برای ما ارسال کنید و جایی در قسمت های اینده داشته باشید ، باید 2 مورد را بدانید : 1. بعد از گذشت چند روز ریپلی ها دیگر در دسترس برای دانلود نخواهند بود . 2. در توضیحات و اطلاعات باید زمان و همه چیز درست ثبت شده باشید. ارسال های مشکل دار نادیده گرفته می شوند.

و در آخر وضعیت ریپلی ای که شما ثبت کرده اید ممکن است یکی از این 3 حالت باشد :

⚫️ Phantom Assassin هدف را در مکان مورد نظر پیدا نکرد.

ریپلی رد شده است بدلیل اینکه در دانلود آن مشکلی وجود داشته ( دیگر در دسترس نبوده )

🔴 Phantom Assassin در زمان اجراری قرارداد کشته شد.

ریپلی شما ملاحضه شده و رد شده است بدلیل اینکه در حد انتظار ما نبوده است.

🔵 Phantom Assassin قرارداد را کامل اجرا کرد.

ریپلی شما ملاحضه گردیده و قبول شده است و در قسمت های اینده قرار خواهد گرفت.

محدودیت

اگر ریپلی ای دارید ولی 8 روز از آن گذشته است و امکان دانلود آن وجود ندارد می توانید آنرا از طریق Picofile با ما در اشتراک بگذارید .

ثبت موفقیت آمیز

بعد از ثبت ریپلی به شما ی کد 5 رقمی داده می شود که با آن می توانید وضعیت ریپلی ارسالی خود را چک کنید که آیا : قبول شده است - رد شده است یا امکان دانلود آن نبوده